UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Tư vấn KT:0353255699

CSKH:0901799135

Hiển thị kết quả duy nhất

 • blank

  Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều MSAFG-10CRN8

  MSFAG-10CRN8

  5.500.000d 4.500.000d
 • blank

  Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều MSAFG-13CRN8

  MSFAG-12CRN8

  6.000.000d 5.500.000d
 • blank

  Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều MSAFG-18CRN8

  MSFAG-18CRN8

  9.800.000d 8.700.000d
 • blank

  Điều hòa Midea 24000 BTU 1 chiều MSAFG-24CRN8

  MSAG-24 CRN8

  14.800.000d 13.750.000d
 • blank

  Điều hòa Media 9000 BTU 1 chiều inverter MSAFC-10CRDN8

  MSFRA-10CRDN8-1

  7%
  6.000.000d 5.600.000d
 • blank

  Điều hòa Midea 9000 BTU inverter 1 chiều MSAFC-10CRDN8

  MSFRA-10CRDN8

  7%
  6.000.000d 5.600.000d
 • blank

  Điều hòa Midea 12000 BTU inverter 1 chiều MSAFC-13CRDN8

  MSFRA-13CRDN8-1

  3%
  6.900.000d 6.700.000d
 • blank

  Điều hòa Midea 12000 BTU inverter 1 chiều MSAFC-13CRDN8

  MSFRA-13CRDN8

  3%
  6.900.000d 6.700.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 9.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  MSAG-10CRN8

  23%
  5.500.000d 4.250.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 12.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  MSAG-13CRN8

  21%
  7.000.000d 5.500.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 18.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  MSAG-18CRN8

  15%
  10.000.000d 8.500.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 24.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  MSAG-24CRN8

  15%
  13.500.000d 11.500.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 9.000BTU/H – 2 CHIỀU

  MSAFB-10HRN1

  19%
  7.000.000d 5.700.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 12000BTU/H – 2 CHIỀU

  MSAFB-13HRN1

  24%
  9.000.000d 6.850.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 18000BTU/H – 2 CHIỀU

  MSAFB-18HRN1

  18%
  12.500.000d 10.300.000d
 • blank

  ĐIỀU HÒA MEDIA 24000BTU/H – 2 CHIỀU

  MSAFB-24HRN1

  13%
  15.500.000d 13.500.000d