UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Hiển thị kết quả duy nhất

Thương hiệu

Loại điều hoà

Nơi sản xuất

Công suất

Công nghệ

 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 9.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  APS/APO-90

  26%
  5.700.000d 4.200.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 12.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  APS/APO-120

  16%
  6.700.000d 5.600.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 18.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  APS/APO-180

  11%
  9.700.000d 8.600.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 24.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  APS/APO-240

  15%
  13.700.000d 11.600.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 9.000BTU/H – 2 CHIỀU APS/APO-H90

  APS/APO-H120-1

  14%
  5.700.000d 4.900.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 12.000BTU/H – 2 CHIỀU APS/APO-H120

  APS/APO-H120

  17%
  7.700.000d 6.400.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 18.000BTU/H – 2 CHIỀU APS/APO-H180

  APS/APO-H180

  18%
  11.700.000d 9.650.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 24.000BTU/H – 2 CHIỀU APS/APO-H240

  APS/APO-H240

  14%
  14.700.000d 12.600.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 9.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-90DC

 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 12.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-120DC

  20%
  8.500.000d 6.800.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 18.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-180DC

  14%
  14.700.000d 12.600.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 24.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-240DC

  14%
  17.700.000d 15.200.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 9.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-H90DC

  19%
  7.700.000d 6.200.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 12.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-H120DC

  21%
  9.700.000d 7.700.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 18.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-H180DC

  17%
  15.700.000d 13.000.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 24.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-H240DC

  12%
  17.800.000d 15.700.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 28.000BTU/H – 1 CHIỀU

  APS/APO-280

  11%
  15.700.000d 13.900.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 28.000BTU/H – 2 CHIỀU

  APS/APO-H280

  13%
  16.700.000d 14.500.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 28.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-280DC

  15%
  19.700.000d 16.700.000d
 • ĐIỀU HÒA SUMIKURA 28.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  APS/APO-H280DC

  11%
  19.500.000d 17.400.000d