UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Tư vấn KT:033.661.7788

CSKH:0345.990.388

Bán hàng:033.553.6168

Showing 1–40 of 138 results

Thương hiệu

Loại điều hoà

Nơi sản xuất

Công suất

Công nghệ

 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 13.000BTU – 1 CHIỀU

  FCNQ13MV1/RNQ13MV1

  18.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 18.000BTU – 1 CHIỀU

  FCNQ18MV1/RNQ18MV19

  22.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 21.000BTU – 1 CHIỀU

  FCNQ22MV1/RNQ21MV19

  27.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 26.000BTU – 1 CHIỀU

  FCNQ26MV1/RNQ26MV19

  29.700.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 30.000BTU – 1 CHIỀU

  FCNQ30MV1/RNQ30MV1

  307.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 26.000BTU – 1 CHIỀU 3 PHA

  FCNQ26MV1/RNQ26MY1

  29.600.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 30.000BTU – 1 CHIỀU 3 PHA

  FCNQ30MV1/RNQ30MY1

  30.600.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 36.000BTU – 1 CHIỀU 3 PHA

  FCNQ36MV1/RNQ36MY1

  35.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 42.000BTU – 1 CHIỀU 3 PHA

  FCNQ42MV1/RNQ42MY1

  38.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 48.000BTU – 1 CHIỀU 3 PHA

  FCNQ48MV1/RNQ48MY1

  42.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 15.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER

  FCFC40DVM/RZFC40DVM

  19.200.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 18.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER

  FCFC50DVM/RZFC50DVM

  24.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 14.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER

  FCFC60DVM/RZFC60DVM

  28.700.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 24.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCFC71DVM/RZFC71DVM

  31.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 30.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCFC85DVM/RZFC85DVM

  32.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 34.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCFC100DVM/RZFC100DVM

  36.800.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 24.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCFC71DVM

  31.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 30.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCFC85DVM

  32.200.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 34.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCFC100DVM

  36.800.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 45.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCFC125DVM

  40.200.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 50.000BTU – 1 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCFC140DVM

  44.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 18.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCF50CVM/RZA50DV2V

  29.200.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 21.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCF60CVM/RZA60DV2V

  36.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 24.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCF71CVM/RZA72DV1

  38.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 34.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCF100CVM/RZA100DV1

  45.300.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 45.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCF125CVM/RZA125DV1

  49.300.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 50.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCF140CVM/RZA140DV1

  53.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 34.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCF100CVM/RZA100DY1

  47.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 45.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCF125CVM/RZA125DY1

  51.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 50.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCF140CVM/RZA140DY1

  56.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 18.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCQ50KAVEA/RZQ50LV1

  31.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 21.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCQ60KAVEA/RZQ60LV1

  38.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 24.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

  39.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 34.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

  45.300.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 50.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 1 PHA

  FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

  54.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 34.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A

  46.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 45.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCQ125KAVEA/RZQ125HAY4A

  50.800.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN DAIKIN 50.000BTU – 2 CHIỀU INVERTER 3 PHA

  FCQ140KAVEA/RZQ140HAY4A

  55.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN PANASONIC 22.000BTU – 1 CHIỀU

  S-22PU1H5/U-22PV1H5

  23.900.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN PANASONIC 28.000BTU – 1 CHIỀU

  S-28PU1H5/U-28PV1H5

  29.900.000d