UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Hiển thị kết quả duy nhất

 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 18.000BTU – 2 CHIỀU

  GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

  18.600.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 24.000BTU – 2 CHIỀU

  GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

  24.000.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 32.000BTU – 2 CHIỀU

  GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

  25.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 36.000BTU – 2 CHIỀU

  GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

  30.200.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 42.000BTU – 2 CHIỀU

  GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

  34.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 48.000BTU – 2 CHIỀU

  GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

  37.500.000d
 • ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN GREE 60.000BTU – 2 CHIỀU

  GU160T/A1-K/GU160W/A1-M

  40.000.000d