UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Hiển thị kết quả duy nhất

Thương hiệu

Loại điều hoà

Nơi sản xuất

Công suất

Công nghệ

 • ĐIỀU HÒA GREE 9.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  GWC9KB-K6N0C4

  20%
  6.500.000d 5.200.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 12.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  GWC12KC-K6N0C4-1

  21%
  8.500.000d 6.700.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 18.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  GWC18KD-K6N0C4

  15%
  12.300.000d 10.500.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 24.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  GWC24KE-K6N0C4

  12%
  17.300.000d 15.200.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 9.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  GWC09PB-K3D0P4

  14%
  7.300.000d 6.300.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 12.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  GWC12PB-K3D0P4

  12%
  8.500.000d 7.500.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 18.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  GWC18PC-K3D0P4

  13%
  14.500.000d 12.600.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 24.0000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  GWC24PD-K3D0P4

  10%
  20.200.000d 18.100.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 9.000BTU/H – 2 CHIỀU

  GWH09IB-K3N9B2J

  12%
  7.800.000d 6.900.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 12.000BTU/H – 2 CHIỀU

  GWH12IC-K3N9B2J

  19%
  10.800.000d 8.800.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 18.000BTU/H – 2 CHIỀU

  GWH18ID-K3N9B2J

  14%
  14.500.000d 12.500.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 24.000BTU/H – 2 CHIỀU

  GWH24IE-K3N9B2D

  10%
  20.500.000d 18.500.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 9.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  GWH09PA-K6D1B4

  10%
  9.700.000d 8.700.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 12.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  GWH12PB-K6D1B4

  19%
  12.600.000d 10.200.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 18.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  GWH18PD-K6D1B4

  12%
  15.500.000d 13.600.000d
 • ĐIỀU HÒA GREE 24.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  GWH24PC-K6D1B4

  8%
  23.600.000d 21.600.000d