UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Hiển thị kết quả duy nhất

 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 21.000 BTU/H – 1 CHIỀU

  FC21MMC

  15.100.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 27.000 BTU/H – 1 CHIỀU

  FC27MMC

  16.900.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 36.000 BTU/H – 1 CHIỀU

  FC36MMC

  22.800.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 50.000 BTU/H – 1 CHIỀU 3 PHA

  FC50MMC

  27.900.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 27.000 BTU/H – 2 CHIỀU

  FH27MMC

  18.000.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 36.000 BTU/H – 2 CHIỀU

  FH36MMC

  23.900.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 50.000 BTU/H – 2 CHIỀU

  FH50MMC

  29.900.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 100.000 BTU/H – 1 CHIỀU

  FC100MCC

  56.000.000d
 • ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG FUNIKI 100.000 BTU/H – 2 CHIỀU

  FH100MCC

  60.000.000d