UY TÍN TẠO THƯƠNG HIỆU

Hotline:0977726600

Hiển thị kết quả duy nhất

Thương hiệu

Loại điều hoà

Nơi sản xuất

Công suất

Công nghệ

 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 9.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  DR09-SKC

  19%
  5.700.000d 4.600.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 12.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  DR12-SKC

  16%
  6.700.000d 5.600.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 18.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  DR18-SKC

  15%
  10.500.000d 8.900.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 24.000BTU/H – 1 CHIỀU LẠNH

  DR24-SKC

  14%
  14.700.000d 12.650.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 9.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  i-DR09LKC

  15%
  6.700.000d 5.700.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 12.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  i-DR12LKC

  13%
  7.500.000d 6.500.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 18.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  i-DR18LKC

  13%
  14.300.000d 12.500.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 24.000BTU/H – 1 CHIỀU INVERTER

  i-DR24LKC

  13%
  17.200.000d 15.000.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 9.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  i-DR09LKH

  12%
  6.500.000d 5.700.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 12.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  i-DR12LKH

  16%
  9.700.000d 8.100.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 18.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  i-DR18LKH

  7%
  14.000.000d 13.000.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 24.000BTU/H – 2 CHIỀU INVERTER

  i-DR24LKH

  11%
  17.600.000d 15.600.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 9.000BTU/H – 2 DR09-KH

  DR09-KH

  17%
  6.300.000d 5.200.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 12.000BTU/H – 2 CHIỀU DR12-KH

  DR12-KH

  14%
  7.700.000d 6.600.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 18.000BTU/H – 2 CHIỀU DR18-KH

  DR18-KH

  15%
  11.700.000d 9.900.000d
 • ĐIỀU HÒA DAIRRY 24.000BTU/H – 2 CHIỀU DR24-KH

  DR24-KH

   

  16%
  15.700.000d 13.200.000d